Archive for Kwiecień 2011

Wigilia Paschalna -(migawki)

Kwiecień 30, 2011

sobota, 30 kwietnia 2011

Wigilia Paschalna – (migawki)


Jaka piękna uroczystość poświęcenia ognia – wracaliśmy do Kościoła..
jakby inaczej
..
cytuję:
„Rozpalanie ognia miało dawniej podwójne znaczenie: praktyczne i symboliczne.
Nabożeństwa bardzo często odbywały się póznym wieczorem lub też w nocy.
Stąd tez przed nabożeństwem rozpalano i poświęcano ogień, od którego następnie zapalano lampki i świece w kościele, aby rozproszyć ciemności.
Ogień uważano także za symbol Chrystusa, ogień bowiem daje światło materialne,
Chrystus zaś jest naszą światłością duchową.
..
Modlitwa przy poświęceniu ognia: – Boże, któryś przez Syna swego, zwanego kamieniem węgielnym, udzielił wiernym ognia światłości, poświęć ten nowy ogień wykrzesany
z krzemienia dla naszego użytku i pozwól nam tak się zapalić niebieskimi pragnieniami
podczas tych Świąt Wielkanocnych, żebyśmy z czystym sercem mogli przyjść na święto wiecznej radości.
Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. – Amen. ”
..
Quelle: Pójdz za mną – Ks.Piotr Turbak TJ wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy Kraków 1957
(s.213)
Autor: Pascal Alter o 15:29 0 komentarze   Linki do tego posta
Reklamy

Philosophy: Guide to Happiness Philosophy183 Comments

Kwiecień 28, 2011

Fwd: [Forum Pascala PRALNIA] Philosophy: Guide to Happiness Philosophy183 Comments

Bardzo ciekawe kompendium ; filozofia jako droga do..
Co mieli wtedy zrobić?
..
Wielka szkoda, że nie zaczynaja od Protagorasa..
..którego Sokrates nie był nawet uczniem..
..lecz cieszył się z dysputy dwa razy (?)
..co poradzić teraz?
..
..jakby tak do Krakowa. coś.zobaczyć?

..

Happiness is the only goood
The time to be happy is now
The place to be happy is here
The way to be happy is to make others so.

(P. Ingersoll)

———- Forwarded message ———-
From: Pascal Alter <pascal.alter@gmail.com>
Date: Wed, Apr 27, 2011 at 2:28 PM
Subject: [Forum Pascala PRALNIA] Philosophy: Guide to Happiness Philosophy183 Comments
To: pascal.alter@gmail.com

Philosophy: Guide to Happiness
Philosophy183 Comments

Philosophy – Guide to HappinessWe tend to accept that people in authority must be right. It’s this assumption that Socrates wanted us to challenge by urging us to think logically about the nonsense they often come out with, rather than being struck dumb by their aura of importance and air of suave certainty.

This six part series on philosophy is presented by popular British philosopher Alain de Botton, featuring six thinkers who have influenced history, and their ideas about the pursuit of the happy life.

Socrates on Self-Confidence (Part 1) – Why do so many people go along with the crowd and fail to stand up for what they truly believe? Partly because they are too easily swayed by other people’s opinions and partly because they don’t know when to have confidence in their own.

Epicurus on Happiness (Part 2) – British philosopher Alain De Botton discusses the personal implications of the ancient Greek philosopher Epicurus (341-270BCE) who was no epicurean glutton or wanton consumerist, but an advocate of “friends, freedom and thought” as the path to happiness.

Seneca on Anger (Part 3) – Roman philosopher Lucious Annaeus Seneca (4BCE-65CE), the most famous and popular philosopher of his day, took the subject of anger seriously enough to dedicate a whole book to the subject. Seneca refused to see anger as an irrational outburst over which we have no control. Instead he saw it as a philosophical problem and amenable to treatment by philosophical argument.

Montaigne on Self-Esteem (Part 4) – Looks at the problem of self-esteem from the perspective of Michel de Montaigne (16th Century), the French philosopher who singled out three main reasons for feeling bad about oneself – sexual inadequecy, failure to live up to social norms, and intellectual inferiority – and then offered practical solutions for overcoming them.

Schopenhauer on Love (Part 5) – Alain De Botton surveys the 19th Century German thinker Arthur Schopenhauer (1788-1860) who believed that love was the most important thing in life because of its powerful impulse towards ‘the will-to-life’.

Nietzsche on Hardship (Part 6) – British philosopher Alain De Botton explores Friedrich Nietzsche’s (1844-1900) dictum that any worthwhile achievements in life come from the experience of overcoming hardship. For him, any existence that is too comfortable is worthless, as are the twin refugees of drink or religion.

Watch the full documentary now (playlist – 2 hours, 24 minutes)
Quelle;

http://topdocumentaryfilms.com/philosophy-guide-to-happiness/


Autor: Pascal Alter , blog: Forum Pascala PRALNIA , 4/27/2011 05:28:00 AM

Wigilia Paschalna

Kwiecień 27, 2011

środa, 27 kwietnia 2011

Wigilia Paschalna
Była 20:40

Chrzest św..Ksiądz Rektor bardzo przejęty..
..potem bierzmowanie;
..pytania, odpowiedzi..
..obok Matka Chrzestna..
..tak Ewa (..)weszła
do Wspólnoty Kościoła
..pięknie.
Potem była Liturgia Eucharystii..
..życzenia Księdza Rektora
..i zaproszenie
..
..
Oczywiste; z kaplicy św.Antoniego
Co-Partner ująłby ceremonię inaczej.
Tutaj konieczne było uzgodnienie.
..
Lecz i tak jestem pewien, że na
tych (wszystkich) ujęciach jest
coś więcej, niż widać na rzut oka.

Autor: Pascal Alter o 07:10 0 komentarze   Linki do tego posta

Wigilia Paschalna
Liturgia Słowa (czytania, homilia ) zakończona..
Była 20:25
Do tej pory z największą uwagą uczestniczyłem..
..kiedy Ksiądz Rektor zapowiedział chrzest św..
Katechumenki..Ewy
..zaczęła się Liturgia Chrzcielna.

Cytuję:

Noc Zmartwychwstania Pana Jezusa była w starożytności momentem, w którym po długim przygotowaniu dokonywano chrztu katechumenów . Tradycja ta obecna jest nadal. Obrzęd chrztu dorosłych ma najczęściej miejsce podczas Wigilii Paschalnej. Chrzci się wówczas również dzieci. Niezależnie od tego, czy podczas liturgii ma miejsce sakrament chrztu, wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne.

Po liturgii słowa następuje obrzęd poświęcenia wody. Rozpoczyna się on litanią do wszystkich świętych, następnie płonący paschał umieszczany jest w wodzie, nad którą kapłan odmawia specjalne modlitwy.

Potem, jeśli są kandydaci do chrztu, udziela się im tego sakramentu. (Jeśli to dorośli – udzielany jest im również sakrament bierzmowania).
..
Quelle:

http://dziedzictwo.ekai.pl/@@liturgia_chrzcielna

Orędzie Wielkanocne – Exsultet!

Kwiecień 26, 2011

wtorek, 26 kwietnia 2011

Orędzie Wielkanocne – Exsultet!

„..Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi..”
Exsultet

Piękne i porywające..także wykonanie, nagranie – nadzwyczajne

Exsultet

Kwiecień 26, 2011

wtorek, 26 kwietnia 2011

Exsultet

Exsultet – orędzie paschalne

Jest to starożytny śpiew wykonywany podczas Wigilii Paschalnej. Tradycyjnie wykonuje go diakon na początku Liturgii, po procesji do ołtarza z zapalonym Paschałem. Paschał posiada dwojaką wymowę – symbolizuje ogień, który towarzyszył Izraelitom podczas ucieczki z Egiptu oraz Chrystusa – Światłość świata. Także procesja z paschałem zawiera tę podwójną symbolikę: przejście przez Morze Czerwone oraz Paschę Chrystusa. Exsultet wyśpiewuje wspaniałość Bożego dzieła odkupienia świata – od grzechu Adama aż do zbawienia, które dokonało się w Chrystusie.
Wersja polska Wersja łacińska

Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie: weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo.

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!

Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza!

Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu.

A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga.

Niech Ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy.

K. Pan z wami

W. I z duchem twoim

K. W górę serca

W. Wznosimy je do Pana

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu

W. Godne to i sprawiedliwe

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego, oraz Jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy.

Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka, a Jego krew poświęca domy wierzących.

Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone.

Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych.

Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni.

O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna.

O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa!

O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel!

O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.

O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje, oraz: noc będzie mi światłem i radością.

Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi.

W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju.

Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła.

O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.

Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy.

Przyjęta przez Ciebie jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba.

Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen

Exsultet iam angelica turba caelorum exsultent divina mysteria et pro tanti Regis victoria, tuba insonet salutaris.

Gaudeat et tellus tantis irradiata fulgoribus et, aeterni regis splendore illustrata, totius orbis se sentiat amisisse caliginem.

Laetetur et mater Ecclesia tanti luminis adornata fulgoribus: et magnis populorum vocibus haec aula resultet.

Quapropter adstantes vos, fratres carissimi, ad tam miram huius sancti luminis claritatem, una mecum, quaeso, Dei omnipotentis misericordiam invocate.

Ut, qui me non meis meritis intra Levitarum numerum dignatus est aggregare luminis sui claritatem infundens cerei huius laudem implere perficiat.

Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium suum, qui cum eo vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.

R. Amen.

V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

V. Sursum corda.

R. Habemus ad Dominum.

V. Gratias agamus Domino Deo nostro.

R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem Filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis ac mentis affectu et vocis ministerio personare. Qui pro nobis aeterno Patri Adae debitum solvit et veteris piaculi cautionem pio cruore detersit.

Haec sunt enim festa Paschalia, in quibus vere ille Agnus occiditur, cuius sanguine postes fidelium consecrantur.

Haec nox est, in qua primum patres nostros, filios Israel, eductos de Aegypto, Mare Rubrum sicco vestigio transire fecisti. Haec igitur nox est, quae peccatorum tenebras columnae illuminatione purgavit.

Haec nox est, quae hodie per universum mundum in Christo credentes a vitiis saeculi, et caligine peccatorum segregatos reddit gratiae, sociat sanctitati.

Haec nox est, in qua, destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendit.

Nihil enim nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset.

O mira circa nos tuae pietatis dignatio! O inaestimabilis dilectio caritatis: ut servum redimeres, Filium tradidisti!

O certe necessarium Adae peccatum, quod Christi morte deletum est!

O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem!

O vere beata nox, quae sola meruit scire tempus et horam, in qua Christus ab inferis resurrexit!

Haec nox est, de qua scriptum est: Et nox sicut dies illuminabitur: et nox illuminatio mea in deliciis meis.

Huius igitur sanctificatio noctis fugat scelera, culpas lavat: et reddit innocentiam lapsis, et maestis laetitiam. Fugat odia, concordiam parat, et curvat imperia.

In huius igitur noctis gratia, suscipe, sancte Pater laudis huius sacrificium vespertinum, quod tibi in haec cerei oblatione sollemni, per ministrorum manus de operibus apum, sacrosancta reddit ecclesia.

Sed iam columnae huius praeconia novimus, quam in honorem Dei rutilans ignis accendit. Qui, licet sit divisus in partes, mutuati tamen luminis detrimenta non novit. Alitur enim liquantibus ceris, quas in substantiam pretiosae huius lampadis apis mater eduxit.

O vere beata nox, in qua terrenis caelestia, humanis divina iunguntur!

Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus, ad noctis huius caliginem destruendam, indeficiens perseveret. Et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flammas eius lucifer matutinus inveniat: Ille, inquam, lucifer, qui nescit occasum: Christus Filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generi serenus illuxit, et vivit et regnat in saecula saeculorum.

R. Amen.
..
Quelle:

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ME/exsultet_pl-lat.html

Autor: Pascal Alter o 03:10 0 komentarze   Linki do tego posta

Wigilia Paschalna – Exsultet
Exsultet.
Orędzie Paschalne pięknie wykonane. Jak dobrze,; Ksiądz Rektor w kilku słowach określił wagę wydarzenia – słuchaliśmy z uwagą.
Była 19:29
..
Co roku wydaje się (mnie) jakbym słyszał inaczej.
Teraz miałem pewne prawo, żeby tak było; ujęcia.
Zraziłem się więc – i całą dalszą Liturgię Słowa
;czytania, homilię ks.Rektora..
odbierałem w skupieniu,.
..
W nocy studiowałem spokojnie jeszcze raz i jeszcze raz ;
Exsultet — znowu odbierałem inaczej.
..
..aby mieć pod ręką – odnotuję.

Wigilia Paschalna

Kwiecień 25, 2011

poniedziałek, 25 kwietnia 2011

Wigilia Paschalna

..
..
Była 19:10
Piękna ceremonia poświęcenia ognia..
Czułem coś innego, jakbyśmy nie byli tam sami.
..
Cytat:
„W Wielką Sobotę przed kościołem kapłan krzesze ogień i wypowiada słowa modlitwy, w której Chrystus nazywany jest „prawdziwym kamieniem węgielnym”, udzielającym wiernym „ognia światłości”. W modlitwie jest też prośba o wypełnienie się wszelkich znaczeń Świąt Wielkanocnych.

Ogień jest symbolem Chrystusa, a iskra, wykrzesana w ten wieczór, oznacza Jego wyjście z grobu i przejście do odmiennego życia. Od poświęconego ognia zapala się świecę paschalną, od paschału – po wniesieniu do kościoła – wszystkie lampy i świece w ciemnej do tego momentu świątyni. Rozpoczyna się msza św., po zakończeniu której wierni, jeżeli mają taką możliwość, zanoszą poświęcony ogień z płonącymi świecami do swoich domów; dawniej zapalali od niego wygaszone wcześniej w domach światła, a nawet paleniska w piecach.”
..
http://zyciezakonne.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3756&Itemid=51

Autor: Pascal Alter o 14:44 0 komentarze   Linki do tego posta

Wigilia Paschalna

..
..
Była (wciąż) 19:09

Autor: Pascal Alter o 14:11 0 komentarze   Linki do tego posta

Wigilia Paschalna..
..
Była 19:09

Autor: Pascal Alter o 14:00 0 komentarze   Linki do tego posta

Wigilia Paschalna


..
..
Była (wciąż):19:07

Autor: Pascal Alter o 13:43 0 komentarze   Linki do tego posta

Wigilia Paschalna


..
..
Była 19:07

Autor: Pascal Alter o 13:33 0 komentarze   Linki do tego posta

Wigilia Paschalna..
..
Była 19:06

Autor: Pascal Alter o 13:20 0 komentarze   Linki do tego posta

Wigilia Paschalna


Przed Kościołem ..
Była już 19:04

Autor: Pascal Alter o 13:04 0 komentarze   Linki do tego posta

Wigilia Paschalna
Straż opuszcza Kościół ;
zaczyna się misterium
Wigilii Paschalnej;
Liturgia Światła
Była 18:59
..
Cytat:
„Liturgia Światła[edytuj]
Liturgia rozpoczyna się od poświęcenia ognia i paschału. Na paschale żłobi się krzyż, litery greckiego alfabetu Α (alfa) i Ω (omega) oraz aktualny rok w postaci czterocyfrowej. Obecnie ze względów praktycznych stosuje się odpowiednie naklejki. Następnie zapalony paschał wnosi się do ciemnego kościoła. Ksiądz lub diakon niosący świecę trzykrotnie wznosi okrzyk Światło Chrystusa!, wierni zaś odpowiadają Bogu niech będą dzięki. W kościele zapala się światło. Zostaje wtedy odśpiewane Orędzie Paschalne (Exsultet).”
..

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Paschalna

Wielka Sobota

Kwiecień 24, 2011

niedziela, 24 kwietnia 2011

Wielka Sobota

Coś się działo – cały czas..
..zmiana warty paradna – już ostatnia (?)
..w tym roku : była 18:40
Już tylko kilka minut do
Wigilii Paschalnej i kilku liturgii..po kolei:
Liturgii Światła,..Słowa.. Chrzcielnej i Eucharystycznej..
..mogłaby być jeszcze Procesja Rezurekcyjna, ale..
..
Cytuję:
„Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego. Jej obchody rozpoczynają się w nocy poprzedzającej Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, gdyż po zachodzie słońca, zgodnie z symboliką żydowską, rozpoczyna się nowy dzień. Wigilia Paschalna nie jest częścią Wielkiej Soboty. Jej radosna liturgia należy już do obchodów dnia zmartwychwstania (podobnie, jak Wigilia Bożego Narodzenia należy do obchodów Bożego Narodzenia).”
..
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Paschalna

Autor: Pascal Alter o 15:24 0 komentarze   Linki do tego posta

Wielka Sobota
Coś się działo – cały czas..
..zmiana warty paradna – już ostatnia (?)
..w tym roku : była 18:40
Już tylko kilka minut do
Wigilii Paschalnej i kilku liturgii..po kolei:
Liturgii Światła,..Słowa.. Chrzcielnej i Eucharystycznej..
..mogłaby być jeszcze Procesja Rezurekcyjna, ale..
..
Cytuję:
„Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego. Jej obchody rozpoczynają się w nocy poprzedzającej Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, gdyż po zachodzie słońca, zgodnie z symboliką żydowską, rozpoczyna się nowy dzień. Wigilia Paschalna nie jest częścią Wielkiej Soboty. Jej radosna liturgia należy już do obchodów dnia zmartwychwstania (podobnie, jak Wigilia Bożego Narodzenia należy do obchodów Bożego Narodzenia).”
..
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Paschalna

Autor: Pascal Alter o 15:24 0 komentarze   Linki do tego posta

Wielka Sobota


Czułem się coraz lepiej; z każdą chwilą ..
Co-Partner ujmował prędko, prędko..
..żeby jak najmniej przeszkadzać..
..jeszcze kilka minut do Święta – Świąt –
..jak powiedział – Ktoś – czyli ;
Wigilii Paschalnej..
Fakt.

Autor: Pascal Alter o 15:07 0 komentarze   Linki do tego posta

Wielka Sobota

Do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej zostało trochę minut..
Piękny wystrój Grobu Pańskiego..
..warta honorowa Strażaków z Białogona
(jak co roku)

Autor: Pascal Alter o 14:51 0 komentarze   Linki do tego posta

Wielka Sobota


..wróciłem na Osiedle – teraz postanawiam zajrzeć na trochę do Kościoła na Osiedlu..
..i już wędruję na Karczówkę ; nie byłem tam wczoraj..

Autor: Pascal Alter o 14:38 0 komentarze   Linki do tego posta

Wielka SobotaJaki piękny jest Kościół na Osiedlu(!)
Mógłbym patrzeć godzinami..z tamtej strony też ..
..i całkiem spory ; nie tak prosto ująć cały..
Siedziałem tak, czekałem i układałem plan ;
..na Wigilię Paschalną – tutaj, czy na Karczówce ?
..może w Katedrze?
..sporo było racji w każdym przypadku;
..do końca się wahałem..
Fakt.

Autor: Pascal Alter o 13:47 0 komentarze   Linki do tego posta

Wielka Sobota
<
To jest piękny zwyczaj ; święcenie pokarmów – chyba niepowtarzalny gdzie indziej(?)
..tylko co ja mam począć?
..otóż dla singla jest to problem istotny ;
..nawet jak by miał co święcić – to po co?
..medytuję smętnie trochę już nocą..
..”to się zmieni..” – powtarzałem co roku, i có

Wielki Piątek

Kwiecień 23, 2011

sobota, 23 kwietnia 2011

Wielki Piątek
..
..

Autor: Pascal Alter o 02:19 0 komentarze   Linki do tego posta

Wielki Piątek..
..

Autor: Pascal Alter o 01:54 0 komentarze   Linki do tego posta

Wielki Piątek
Chór Katedralny śpiewał pięknie ..
..A capella
http://pl.wikipedia.org/wiki/A_cappella

Autor: Pascal Alter o 01:43 0 komentarze   Linki do tego posta

Wielki Piątek..aby się skupić przeszedłem do głównej nawy..
Akurat wędrowała zmiana warty honorowej (lecz to nie jest prawdziwe wojsko – Szwadron Kawalerii..)

Autor: Pascal Alter o 01:31 0 komentarze   Linki do tego posta

Wielki PiątekAtmosfera bardzo skupiona i spokojna ; nie mogłem oderwać wzroku..

Autor: Pascal Alter o 01:19 0 komentarze   Linki do tego posta

Wielki Piątek


..
..

Autor: Pascal Alter o 01:12 0 komentarze   Linki do tego posta

Wielki PiątekW Katedrze, po nabżeństwie adoracja Grobu Pańskiego

Wiosenne trendy

Kwiecień 22, 2011

PIĄTEK, 22 KWIETNIA 2011

Wiosenne trendyKiedy skończą ?
Tak naprawdę..?
Będzie prawdziwy Rynek..kiedyś też Stare Miasto, kto wie – w takim tempie 12 – 15 lat
(jeśli będzie kasa)

AUTOR: PASCAL ALTER O 03:49 0 KOMENTARZE  LINKI DO TEGO POSTA

Wiosenne trendy
Rozglądałem się ciekawie – w ciagu tygodnia – prawie uporządkowali..!
To już finisz; na 1 Maja skończą (!)
..jak kiedyś

AUTOR: PASCAL ALTER O 03:25 0 KOMENTARZE  LINKI DO TEGO POSTA

Wiosenne trendyPtak znów pojawił się nad Rynkiem
..lecz tym razem został ujęty

Wiosenne trendy

Kwiecień 21, 2011

CZWARTEK, 21 KWIETNIA 2011

Wiosenne trendy

Tak, było inaczej; już tutaj było widać, że budowa Rynku finiszuje.

AUTOR: PASCAL ALTER O 04:58 0 KOMENTARZE  LINKI DO TEGO POSTA

Wiosenne trendy


Ptak krążył, lecz wymykał się ujęciom (!)..
Co-Partner wrócił więc na ziemię ; na Rynek w Kielcach..
Fakt.

AUTOR: PASCAL ALTER O 04:36 0 KOMENTARZE  LINKI DO TEGO POSTA

Wiosenne trendy
Rozglądałem się. Trochę za Ptakiem, ale bardziej zdziwiony; było jakoś inaczej niż w minioną niedzielę 10 kwietnia – i starałem się porówwnać.

AUTOR: PASCAL ALTER O 04:26 0 KOMENTARZE  LINKI DO TEGO POSTA

Wiosenne trendy
Lecz robota wyjątkowo solidna..stałem tak chwilę i wspominałem głębokie wykopy,
jakieś instalacje, wielkie rury i co tam jeszcze..
..i znów pojawił się Ptak – czy mało Ci ujęć.. ?- spytałem grzecznie.

AUTOR: PASCAL ALTER O 04:12 0 KOMENTARZE  LINKI DO TEGO POSTA

Wiosenne trendy
Rewelacja – tutaj będzie na zapleczu św.Tekli, całe Bractwo ściągnie – nie wątpię.
Fakt.