Archive for Wrzesień 2012

PROBLEM

Wrzesień 23, 2012

„ŻYCIE, GDYBY MIAŁO BYĆ SMUTNE, NIEWARTE BY NAWET BYŁO  NAZWY ŻYCIA”

Erazm z Rotterdamu (1469-1536)

Gdy patrzę wokół siebie i do siebie, i za siebie – widzę fakt podstawowy; ogłupianie na każdym kroku – od maleńkości.

Tępienie myśli i pytań.

Pogardę dla drugiego człowieka, tę niesłychana złość – w końcu nienawiść…

MULTIS MULTUM.

Co jest prawdziwe? zastanawiam się od lat.

Cierpienie.

Bezsensowne cierpienie.

Reklamy

SCENA

Wrzesień 23, 2012

Dramat MŁODYCH – czują się wyrzuceni z własnego kraju. Dramat STARYCH
– czują się za to odpowiedzialni. Wstydzą się i martwią bo widzą, źe
Polska znika,a Oni tacy-jacy biedacy! – na to nie mogą nic poradzić.

ŻYCIE

Wrzesień 23, 2012

Leonardo da Vinci; ‚KTO ŻYCIA NIE CENI, NIE WART GO”

Którejś już nocy zastanawiałem się, co się ze mna stało?

W jaki sposób do tego doszło?

Dlaczego tkwię w tym MERDE tyle lat?

Czy jestem idiota, czy sadysta, czy masochista?

Tylko ofiara?

Jakkolwiek jest,  rozumiem istotę nieszczęścia.

MIEJSCE I CZAS KIEDY SIĘ POJAWIŁEM !

ach Blaise Pascal; FATALNE

 

ŻYCIE UDANE, A NIE UDAWANE

Wrzesień 18, 2012

PONIEDZIAŁEK, 17 WRZEŚNIA 2012

Coraz większa bieda w Polsce, szturm po zasiłki

Coraz większa bieda w Polsce, szturm po zasiłkiBardzo ciekawe komentarze.
Natomiast tekst informacji unika konkretów;
progów dochodowych.
Które uprawniają do zasiłku; są żenująco niskie.
Mówić należy raczej o nędzy.
„ŻYCIE UDANE, A NIE UDAWANE”
(GW – GRUDZIEŃ 1989
Fascynujący temat; 1000 LAT POLSKI
– CO ZDOMINOWAŁO?JEST KILKA ODPOWIEDZI – jak sądzę.
..
Tutaj cytuję- re-bloguję;

Tego rodzaju raporty GUS przygotowuje wprawdzie corocznie ale ten za 2011 rok zwraca uwagę głównie dlatego, że po raz pierwszy od 2005 roku wzrasta i to bardzo wyraźnie zagrożenie skrajnym ubóstwem (czyli poziomem poniżej którego następuje biologiczne wyniszczenie człowieka).
Rozmiary tego ubóstwa bardzo wyraźnie malały od 2005 do 2008 roku (z 12,3% do 5,6%), przez kolejne kilka lat utrzymywały się na tym samym poziomie 5,6-5,7%, by w w 2011 roku wzrosnąć o 1 pkt procentowy czyli o blisko 400 tysięcy. W ten sposób liczba ludzi żyjących poniżej granicy skrajnego ubóstwa wynosi obecnie blisko 2,6 mln.
Jednoosobowe gospodarstwo domowe zaliczone do tej grupy dysponuje miesięcznie kwotą poniżej 495 zł, a gospodarstwo 4 – osobowe (dwoje dorosłych + dwoje dzieci), kwotą poniżej 1336 zł, co pokazuje, że tego rodzaju gospodarstw domowych nie jest stać nie tylko na pokrycie wszystkich kosztów związanych z mieszkaniem ale przede wszystkim na zakupy żywności.
Zupełnie dramatycznie wygląda sytuacja rodzin z dziećmi, jeżeli chodzi o skrajną biedę. W skrajnej biedzie, żyje blisko 15% rodzin z dwójką dzieci, blisko 28% rodzin z trójką dzieci i wreszcie blisko 50% rodzin z czwórką i większą liczbą dzieci.
(Zbigniew Kuzmiuk,b. poseł do Sejmu RP – wraz z podaniem progów dochodowych)
..
Wielkie dzięki – choć sprawa jest porażająca – a real jeszcze gorszy. Po prostu tragedia narodowa; nędza milionów Polaków.
..

31 maja 2012 GUS opublikował „notkę sygnalizacyjną” w tej sprawie – 18 str.

Pełny Raport na temat ubóstwa w Polsce  jest ujęty w planie wydawniczym GUS na grudzień 2012 – ca 160 str.

Na pomniku Henryka Sienkiewicza w Kielcach zamieszczono dwie inskrypcje.
Frontalnie; Quo vadis?
Z tyłu jakby wstydliwie
cytat; Wszyscy jesteśmy Braćmi
(z Ogniem i Mieczem)
Aktualne…albo szydercze.

Merde

Cytuję;
Dużo lepszą gwarancję na pozostawanie poza sferą ubóstwa skrajnego stanowią dochody z pracy najemnej na stanowiskach nierobotniczych – poniżej minimum egzystencji znajdowało się jedynie nieco ponad 1,5% osób z gospodarstw utrzymujących się głównie z takich dochodów; podobny odsetek dotyczył w tej grupie gospodarstw ubóstwa ustawowego
(Notatka sygnalna GUS o ubóstwie; str.8)
..
Kiedy posuwam tę historię w latach 22 tutaj – i czytam dokładniej Notatkę sygnalną GUS – ogarnia mnie zniechęcenie.
Po co to wszystko?
Uczone wywody, tabele i wykresy – lecz co trochę konkluzje, takie właśnie jak cytowana.
Ponieważ robotników już nie ma; wszyscy są „nierobotnicy” – wszyscy.
Największa nędza pracownicza – jest właśnie w sferze budżetowej; także wśród urzędników…!
Jak żyją teraz – swoim życiiem UDANYM, A NIE UDAWANYM?
Wystarczy popatrzeć uważniej – poza te PIĘĆ %.
Reszta jest MILCZENIEM OWIEC.
MERDE.
..

Merde (2)

ALCHEMIA SŁOWA
Cytuję;Naturalnym środkiem jest czyn, działanie – słowo jest jak gdyby namiastką, często wynikiem rezygnacji.Skoro okolicziności nie pozwolą
stanąć duszy apostolskiej na czele kościoła, czy sekty, otrzymać władzy nad narodem, lub jakąś gromadą np. partią polityczną, pióro staje się jedynym orężem.
..

(Jan Parandowski,Alchemia słówa, str.9 Wydawca Gebethner i Wolf , Warszawa 1951)

Tutaj dobrze widać co się stało; faktycznie!
Przejęto władzę na wielkim narodem w środku Europy
na podstawie kilkunastu zdań!
Wypowiedzianych przez kogo?
Jakiego Apostoła..? czego?
Cytuję;
Alternatywa, którą proponujemy, to życie udane, a nie udawane.
(Leszek Balcerowicz, w Sejmie PRL (!)
Spełniła się też ponuro przepowiednia w/w ; te kilkanaście dni zdecyduje
o przyszłości na całe lata..(za GW z 19 grudnia 1989 r.)
Nad tym debatowano do póznej nocy.
Panował jednak nastrój przedświąteczny.
A nad wszystkim unosiło się poczucie MISJI.
Fakt

Komentarz do:

http://pascalalter.salon24.pl/

Królestwo (12)

Wrzesień 13, 2012

środa, 12 września 2012

Królestwo (12)

MAXIMO CUM STUDIO

POST ROBOCZY

Motto;

NAJLEPIEJ SŁUŻY TEN UMYSŁ,
KTÓRY JEST NAJBARDZIEJ
WYKORZYSTYWANY

Napoleon Hill

22:17                                     3337
Jeszcze kilka minut w tej pięknej sali
konferencyjnej imienia
Konstytucji 3 Maja
…ostatnie uwagi i pożegnania.
..
NIE MOŻESZ SPOWODOWAĆ,
BY WSZYSCY LUDZIE CIĘ
LUBILI,
LECZ MOŻESZ ICH POZBAWIĆ
ROZSĄDNEJ PRZYCZYNY
NIELUBIENIA CIĘ
..
Napoleona Hilla Plan Pozytywnego Działania,str.174
Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 1996
..

22:18                                     3347

22:19                                                                 3357
Ambiente, Ambiente
..
Właśnie nastrój, koloryt i to „coś” w atmosferze
ostatnich minut spotkania z Panem Prezesem
– mówią bardzo dużo.
Choćby ujęcia grupowe – o które Młodzi
poprosili…
Co-Partner ujmował przy okazji.
Fakt

Pro domo sua

W  postach (11 i 12) planuję zamieścić
oficjalne omówienie wypowiedzi Pana Prezesa;
najlepiej autoryzowane – jeśli gdzieś ukazało się
publicznie..

Królestwo (11)

Wrzesień 12, 2012

wtorek, 11 września 2012

Królestwo (11)

MAXIMO CUM STUDIO

POST ROBOCZY

Wracam do tej sekwencji nieprzypadkowo.
Jest to ważny moment w życiu nie tylko
tego młodego człowieka.
Pana Prezesa dotyczy i mnie i w ogóle
Historii stwierdzenie Victora Hugo
przytoczone przez Napoleona Hilla
w rozdziale 14;

KONTROLUJ SWÓJ UMYSŁ,
A NIGDY NIE BĘDZIESZ
KONTROLOWANY
PRZEZ UMYSŁ
INNEGO
CZŁOWIEKA

Niezapomniane chwile, każdego spotkania; pierwsze
i końcowe.
Potem widać lepiej.One trwają…
Fakt

22:16                                                                3329
Napoleon Hill;
Umysł jest najpotężniejszą bronią jaką zna człowiek
Nie może być kontrolowany ani ograniczany przez
zewnętrzną siłę, jakkolwiek straszliwa mogłaby się
ta siła na początku wydawać.
Poprzez wieki historii wielu tyranów usiłowało
kontrolować myśli
i przekonania swych oponentów, tych, którzy
im się sprzeciwiali, jednak ostatecznie władcy ci
przekonywali się, że siła wyobrazni, myśli,
znacznie przewyższa grozbę miecza.
Victor Hugo powiedział;
MOŻNA POWSTRZYMAĆ INWAZJĘ ARMII,
ALE NIE IDEĘ, KTÓREJ CZAS NADSZEDŁ”.

NAPOLEONA HILLA
PLAN
POZYTYWNEGO
DZIAŁANIA

(Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 1996 – str.199)

.

Królestwo (10)

Wrzesień 11, 2012

poniedziałek, 10 września 2012

Królestwo (10)

Motto;
PORAŻKA WYDAJE SIĘ PLANEM NATURY
W PRZYGOTOWANIU NAS
DO WIELKICH DOKONAŃ

Napoleona Hilla Plan Pozytywnego Działania, str.165
Wydawnictwo Studio Emka Warszawa 1996
TRZY MINUTY

22:13                                                                3272

22:14                                                                 3295

Patrzę i podziwiam .
Kadra.

22:15                                                                3315
KIEDY OGARNIAJĄ CIĘ PRZECIWNOŚCI,
WARTO BYĆ WDZIĘCZNYM ZA TO,
ŻE NIE JEST GORZEJ.
ZAMIAST ZAMARTWIAĆ SIĘ
NIEPOWODZENIEM.
Napoleon Hill, ibidem str.167

Autor: 

Królestwo (9)

Wrzesień 10, 2012

sobota, 8 września 2012

Królestwo (9)

Motto
MĄDRY CZŁOWIEK DOKŁADNIEJ
PRZYGLĄDA SIĘ SWOIM BŁĘDOM
NIŻ CNOTOM;
GŁUPIEC ODWRACA PORZĄDEK
(Napoleona Hilla Plan Pozytywnego Działania,str.164
Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 1966)

22:10                                                               3230

22:11                                                                3241
Pan Stanisław widać miał coś poufnego…- i choć dobrze
znamy się od lat (szachiści!) – nie chciał powiedzieć  co to
takiego…lecz dobrze się stało, ze był tutaj…obiecał mi książkę
Pana Prezesa Świat według Korwina – pożyczyć.

22:12                                                                3259
Napoleon Hill;
Wszyscy nosimy w sobie potencjalny sukces lub klęskę.
Obie możliwości są nieodłączną częścią charakteru.
To, czy sięgniemy gwiazd czy też pogrążymy się
w otchłani rozpaczy, w dużej mierze zależy od tego,
jak kierujemy swoim pozytywnym i negatywnym potencjałem.
Wątpliwe jest, by twe zalety, pozostawione same sobie,
wyrwały się spod kontroli.
Niestety, w przypadku wad jest to niemal pewne.
Słabości pozostawione bez nadzoru plenią się i mnożą,
aż w końcu zaduszą wszelkie dobre cechy.
Najpewniejszym sposobem kontrolowania wad
jest atakowanie ich w momencie gdy się pojawiają.
(ibidem str.164 )

Królestwo (8)

Wrzesień 9, 2012

piątek, 7 września 2012

Królestwo (8)

JEŚLI NIE CHCESZ ZRUJNOWAĆ SWEGO ŻYCIA,
NIE PLĄCZ SIĘ Z TYMI, KTÓRZY WŁASNE ZRUJNOWALI
(Napoleona Hilla PLAN POZYTYWNEGO DZIAŁANIA str.161
Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 1996)

22:08                                                                3209

Zdjęcie z Panem Prezesem…proszę bardzo!
Trochę jednak zazdroszczę Panu JKM…
jaki ma wspaniały kontakt z młodzieżą…

22:09                                                                  3220
TAK TRZYMAĆ !

Królestwo (7)

Wrzesień 8, 2012

czwartek, 6 września 2012

Królestwo (7)

Motto:

Kiedyś Ralph Waldo Emerson zauważył;
„Główną potrzebą naszego życia jest ktoś,
kto zmusi nas do robienia tego, co potrafimy”
..
Napoleona Hilla PLAN POZYTYWNEGO DZIAŁANIA
Wydawnictwo Studio Emka,Warszawa 1996 – str.169

22:03                                                               3170

22:04                                                                 3179

22:05                                                                 3184

22:06                                                                 3192

22:07                                                                3200